Automatkailun yleistyessä vastuullisuuden merkitys kasvaa

Matka 2024 -tiedote, Touring Cars 16.1.2024

Asuntovaunujen ja matkailuautojen vapaa-ajan elämäntapa on ollut suosittua Pohjoismaissa ja Suomessa jo neljä vuosikymmentä. Viimeisimpien globaalien kulutustottumus- ja matkailututkimusten mukaan suurin osa voimistuvista trendeistä vain vahvistaa entisestään automatkailun merkitystä ja tarvetta myös tulevaisuudessa.

Kuten eräässä vanhassa laulussa tokaistaan karavaanarin olevan kaikkien kaveri mutta teiden tukko, on todellisuus nykyään aivan toisen kuuloinen. Retro elämäntapa on suositumpaa kuin koskaan ja matkailumuodolle on ollut selkeä tilaus nykykuluttajien vapaa-ajalla – ja on selkeästi myös tulevaisuuden tarpeissa ja lomailutoiveissa. Automatkailun lisääntyessä kuitenkin korostuu niin matkailijoiden kuin palveluntarjoajien vastuullisuus.

Euroopan maihin ennustetaan tälle vuodelle vain heikkoa talouskasvua, mutta tutkimusten mukaan kuluttajat haluavat priorisoida matkustamisen kulutustottumuksissaan. Taloustilanne heijastuu kuluttajien ostovalintoihin, mikä näkyy mm. kuluttajien korostuneena arvostuksena saada tuotteesta tai palvelusta yhä parempaa vastinetta rahoilleen. Tämä ei tutkimusten mukaan tarkoita pelkästään alennettuja tarjoushintoja, vaan myös ’järkevää luksusta’ ja personoituja valintamahdollisuuksia. Myös vastuullisuus kasvaa asteittain kuluttajien arjen ja matkustamisen valinnoissa.

Mediassa puhutaan matkailun osalta Coolcationingistä. Viileämmät seudut kuten Pohjoismaat lisäävät yhä enemmän suosiotaan ilmaston lämpenemisen myötä. Pohjoismaissa toimivan autovuokraamoketjun, Touring Carsin mukaan Norja ja Islanti ovatkin vahvoja suosikkikohteita automatkailussa. Myös Suomen puhdas luonto ja rauhallisuus kiinnostaa, sillä tutkimusten mukaan ylistimulaation aikakaudella haetaan vapaa-ajan merkeissä yhä enemmän hiljaisuutta ja paikallista tunnelmaa – itse asiassa enemmän kuin koskaan aiemmin. Myös matkustaminen ilman suunnitelmia ja mahdollisimman aikatauluvapaasti ovat tutkitusti korostuneet kuluttajien valinnoissa. Jo neljän vuosikymmenen ajan toimineen Touring Carsin mukaan kaikki nämä trendit osaltaan vain vahvistavat automatkailun kysyntää niin kotimaisten kuin kansainvälisten matkustajien kesken.

Euromonitorin tutkimusten perusteella niche-turismi kasvaa tänä vuonna. On sitten kyse hyvinvointiasioista, ekomatkailusta, urheilu- tai seikkailumatkailusta, kaikki nämä turismimuodot ovat palveluketjun mukaan suosiollisia karavaanarielämäntavan ja automatkailun suosion kasvulle. Matkailuautoilu kun mahdollistaa helpon kulkemisen ja infrariippumattoman yöpymisen erilaisille vapaa-ajan ja matkaryhmille palvellen heidän vaativiakin tarpeita.

’Automatkailun toimijoina tuemme osaltamme alueellista elinkeinoelämää ja pieniä paikallisyrittäjiä, sillä automatkailijathan ovat kiinnostuneita juuri paikallispalvelujen erikoistarjonnasta ja kysyvätkin paljon vuokraamotiimeiltämme palveluvinkkejä. Emme siis ole pelkästään autovuokraamoja vaan samalla yhdenlaisia äänitorvia paikallisyrittäjien lukuun. Näenkin tässä erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa yhteistyötä erilaisten paikallistoimijoiden ja pienyrittäjien kanssa’, toteaa Miia Mustonen Touring Carsilta.

’Toisaalta, koska automatkailu mahdollistaa yhä suosituimmat, globaalit matkailuilmiöt kuten Wild Campingin (suomeksi puskaparkkikulttuuri) ja luonnon helmassa luonnon antimilla ruokailun (Wild Feasting), näen erittäin tärkeänä, että niin matkailualan ammattilaiset ja -palveluntarjoajat kuin autovuokraamotkin ottavat yhdessä laajan vastuun kestävän kehityksen merkeissä’, argumentoi Mustonen. ’Koska emme pysty vaikuttamaan mm. kulkuneuvojen teknologiaan, voimme kehittää omaa toimintaamme ja palvelujamme yhä vastuullisemmaksi niin vihreän siirtymän, kiertotalousajattelun kuin sosiaalisen vastuun osalta. Lisäksi näen vastuullisen roolimme valistaa yhä enemmän asiakkaitamme kohti vastuullisempaan ajamista, luontoa mahdollisimman vähän kuormittavaan käyttäytymiseen ja toisten omaisuuden kunnioittamiseen matkan aikana koko ajoreitin varrella’, Mustonen jatkaa.

Matkailun digitalisoituessa on myös hyvä muistaa, kuinka IT ratkaisut kuluttavat valtavan määrän energiaa. ICT alan hiilijalanjälki onkin Euroopan Komission mukaan noin 3% globaalista kokonaispäästömäärästä ja eWaste-jätekuormitus vain kasvaa. ’Meidän palveluntarjoajien tuleekin huomioida omassa työssämme vastuullisina toimijoina oman palvelualamme kuormittavuuden (8%) lisäksi liiketoiminnassamme hyödyntämämme teknologiakuormitus. EU CSRD direktiivi ja ESRS standardit tulevat vaikuttamaan jo lähivuosina myös matkailualan toimijoihin erilaisten toimitusketjujen ja palveluyhteistyökuvioiden kautta, ’ peräänkuuluttaa Miia Mustonen, Touring Carsilta. ’Työnsarkaa siis riittää vastuullisuuden eri osa-alueilla kestävän kehityksen ja vihreä talouden merkeissä. Pääasia, että ryhdymme toimiin yhdessä’, toteaa Mustonen vielä lopuksi.

Touring Cars on yksi Matka 2024 -messujen virallisista yhteistyökumppaneista.

Olemme tavattavissasi osastolla 6p50.

Tervetuloa!

**

Tiedotteen kirjoittaja: Miia Mustonen, Touring Cars ketjutoiminnat, kansainvälinen markkinointi ja viestintä

Artikkelin kuvat: pääkuva Hobby Caravan, oheiskuvat Markus Kumpula

Kirjoituksen oheislähteinä mm. Euromonitor, CN Traveller, Independent, Forbes, European Travel Commission, Tourism Economics, Mintel Consulting, Euroopan Komissio, Euroopan Parlamentti, Sustainable travel International

Scroll to Top